Make your own free website on Tripod.com

uyenhitrang2.jpg

Home
Hong Vu Lan Nhi
Lien Khuc Tinh Tho
Trang Tho
Ngam Ta
Truyen Ngan
Trang Nhat Ky Roi
La Thu Mau Tim
Truyen Dai
Trang Noi Ket
Hinh Anh
Muc Luc Tho
Home

tieuquynh.jpg
 MỘT PHT NHỚ VỀ

Ngy xưa tuơi đẹp biết bao !
Tuổi xun chắp cnh bay vo trời mơ .
Thời gian no biết đợi chờ .
Cứ đi đi mi,lững lờ my tri .

Thoắt nhn lại,thấy cuộc đời ,
Vui,buồn chất đống như đồi,ni cao .
Tuổi gi sức yếu,ốm đau .
Lưng cng v chất chứa sầu ...trn vai .

Hồng Vũ Lan Nhi
9/21/03

Lan Nhi mong được nhận kiến của qu vị qua điện thư hongvulannhi@yahoo.com
...............................................
Copy Rights @ Hong Vu Lan Nhi 2005