Make your own free website on Tripod.com

uyenhitrang2.jpg

Home
Hong Vu Lan Nhi
Lien Khuc Tinh Tho
Trang Tho
Ngam Ta
Truyen Ngan
Trang Nhat Ky Roi
La Thu Mau Tim
Truyen Dai
Trang Noi Ket
Hinh Anh
Muc Luc Tho
Home

tieuquynh.jpg
 MỪNG LỄ TNH NHN
 
 
14 thng Hai: Lễ Tnh Nhn.
 Buồn vui, lẫn lộn với phn vn.
 Nửa vui, chc bạn b yu mến,
 Nửa buồn, giữ lại để thương thn.
 Hộp chocolat, do Người tặng
 Cn thm một giỏ qut đường...trần.
 Ngọt lịm cả hồn, khi gh cắn...
 Mu nu bao bọc hột hạnh nhn
 Lan vng trước gi đang cười nụ
 Mun hoa thơm ngt một vườn Xun.
 Chiếc bnh tnh yu đang chờ đợi
 Bn tay yu dấu cắt chia phần.
 Cầu chc mọi người vui hạnh phc,
 Hưởng trọn một ngy lễ Tnh Nhn.
 
 
Hồng Vũ Lan Nhi
 2/14/04

Lan Nhi mong được nhận kiến của qu vị qua điện thư hongvulannhi@yahoo.com
...............................................
Copy Rights @ Hong Vu Lan Nhi 2005