Make your own free website on Tripod.com

uyenhitrang2.jpg

Home
Hong Vu Lan Nhi
Lien Khuc Tinh Tho
Trang Tho
Ngam Ta
Truyen Ngan
Trang Nhat Ky Roi
La Thu Mau Tim
Truyen Dai
Trang Noi Ket
Hinh Anh
Muc Luc Tho
Home

tieuquynh.jpg
  NẮNG SOLVANG
 
 
Solvang, nắng đẹp, nắng mơ.
 Lng vui, ti viết bi thơ yu đời.
 Ti đi trong nắng với Nguời;
 Cng nhau đếm buớc giữa trời Solvang.
 
 Cng nhn hoa nắng lung linh,
 Phất phơ theo gi, xanh xanh my trời.
 Nắng trong trong. Nắng lả lơi
 Nắng nhuộm nửa mi tc Nguời ...trắng phau .
 
 Ngồi ngoi Qun vắng, bn nhau
 Ly c ph đậm, dăm cu chuyện đời .
 Chia nhau tm sự đầy vơi,
 Kể nhau nghe chuyện một thời đắm say!
 
 Lang thang khắp chốn đ đy...
 Đ cho nhau trọn một ngy thật vui.
 
 
Hồng Vũ Lan Nhi
 7/15/03

Lan Nhi mong được nhận kiến của qu vị qua điện thư hongvulannhi@yahoo.com
...............................................
Copy Rights @ Hong Vu Lan Nhi 2005