Make your own free website on Tripod.com

uyenhitrang2.jpg

Home
Hong Vu Lan Nhi
Lien Khuc Tinh Tho
Trang Tho
Ngam Ta
Truyen Ngan
Trang Nhat Ky Roi
La Thu Mau Tim
Truyen Dai
Trang Noi Ket
Hinh Anh
Muc Luc Tho
Home

tieuquynh.jpg
 NẮNG TRƯA
 
 
Ngồi trong nắng của trời trưa ,
 M nghe gi gợi đong đưa chuyện tnh .
 Mơ hồ một thong mong manh
 Rơi vo c tịch,vy quanh nỗi sầu .
 
 Ma Thu, nắng cũng tn mau .
 Gi se nỗi nhớ, lng xao xuyến lng .
 Bng ai lng đng trn cồn ,
 Vẫn trong trạng thi bng khung, nhớ nguời !
 
 HONG VU LAN NHI
 9/12/03

Lan Nhi mong được nhận kiến của qu vị qua điện thư hongvulannhi@yahoo.com
...............................................
Copy Rights @ Hong Vu Lan Nhi 2005