Make your own free website on Tripod.com

uyenhitrang2.jpg

Home
Hong Vu Lan Nhi
Lien Khuc Tinh Tho
Trang Tho
Ngam Ta
Truyen Ngan
Trang Nhat Ky Roi
La Thu Mau Tim
Truyen Dai
Trang Noi Ket
Hinh Anh
Muc Luc Tho
Home

 


NẾU ANH THẤY


Nếu Anh thấy cuộc đời đng chn.
Dặm đuờng di,ngựa nản chn bon .
Mắt trong mắt,vẫn mỏi mn .
Tay trong tay,vẫn thấy cn cch xa .

Nếu Anh thấy,nhạt nho bng cũ .
Kỷ niệm xưa, qu khứ hiện về ,
Vẫn cn chất ngất đam m ,
Giấc mơ thin cổ l th khổ sầu .

Nếu Anh thấy,lng đau như cắt
Khi Tnh xưa lạc mất trong Tim .
Nhn ln cao ,giấc mộng chm ,
Một vầng trăng khuyết ,đứng im,rũ sầu !

Nếu Anh thấy mất nhau l khổ,
Đnh vậy thi,tnh dở dang rồi .
Mỗi khi nhn l vng rơi ,
Ma Thu xứ lạ,c nguời nhớ Anh !


HONG VU LAN NHI
8/29/03

 

topcurtain.gif

Lan Nhi mong được nhận kiến của qu vị qua điện thư hongvulannhi@yahoo.com
...............................................
Copy Rights @ Hong Vu Lan Nhi 2005