Make your own free website on Tripod.com

uyenhitrang2.jpg

 
Home
Hong Vu Lan Nhi
Lien Khuc Tinh Tho
Trang Tho
Ngam Ta
Truyen Ngan
Trang Nhat Ky Roi
La Thu Mau Tim
Truyen Dai
Trang Noi Ket
Hinh Anh
Muc Luc Tho

tieuquynh.jpg
BI TANGO SẦU

Bi Tango rất dễ thương .
Cho đi chn quấn buớc vương vuơng sầu .
Tay m hờ hững vai nhau ,
Hồn c đơn đ chm vo ci m .

Nhớ xưa,một thuở đi về ,
Tay trong tay,bước đường khuya dập du .
Thời gian,như gi cuốn mau ,
Bn nhau,qun hết niềm đau thng ngy .

Ai ngờ,c lc chia tay ,
Để giờ nửa tỉnh nửa say với tnh .
Bước chn hờ hững điu linh ,
Tango du dặt đ chm trong mơ

Hồng Vũ Lan Nhi
10/16/03

Bi Tango Sầu Trứ Danh

Lan Nhi mong được nhận kiến của qu vị qua điện thư hongvulannhi@yahoo.com
...............................................
Copy Rights @ Hong Vu Lan Nhi 2005