Make your own free website on Tripod.com

uyenhitrang2.jpg

Home
Hong Vu Lan Nhi
Lien Khuc Tinh Tho
Trang Tho
Ngam Ta
Truyen Ngan
Trang Nhat Ky Roi
La Thu Mau Tim
Truyen Dai
Trang Noi Ket
Hinh Anh
Muc Luc Tho
Home

 
tieuquynh.jpg
 NGƯỜI EM TÓC DÀI
 
 Em mang đến mời ly coca đó,
 Chiếc ly vàng, sóng sánh nước nâu non
 Khi em đến, trời chiều pha ráng đỏ
 Và đem theo cả một chuỗi cười ḍn.
 
 Tiếng cười đó, như pha lê trong vắt
 Rớt xuống hồn cho vụn vỡ tan tành
 Ḷng hoang vắng, dù mây trời xanh ngắt,
 Tóc buông dài, từng giọt nhớ mong manh.
 
 Trong thinh lặng, muôn triệu lời t́nh tứ
 Đă giao hoà với trời đất thiên thu
 Nếu em hiểu, bằng thần giao cách cảm
 Cuộc đời này là một thoáng phù du.
 
 Cám ơn em, đă v́ đời, mang lại
 Những chân t́nh ấp ủ tháng ngày qua
 Xin ghi nhớ vào mộng mơ huyền thoại
 Kỷ niệm này, thời gian sẽ phôi pha.
 
 
Hồng Vũ Lan Nhi
 10/8/04

Lan Nhi mong được nhận ư kiến của quư vị qua điện thư hongvulannhi@yahoo.com
...............................................
Copy Rights @ Hong Vu Lan Nhi 2005