Make your own free website on Tripod.com

uyenhitrang2.jpg

Home
Hong Vu Lan Nhi
Lien Khuc Tinh Tho
Trang Tho
Ngam Ta
Truyen Ngan
Trang Nhat Ky Roi
La Thu Mau Tim
Truyen Dai
Trang Noi Ket
Hinh Anh
Muc Luc Tho
Home

tieuquynh.jpg
 NGƯỜI ƠI
 
 Hnh như bị Người lấy mất hồn.
 Để giờ lng cứ mi tơ vương.
 Nhớ hoi nh mắt buồn đăm dắm ...
 Nụ cười đn hậu thật thn thương.
 
 Chẳng biết Người về c xuyến xao,
 C thấy lng vương vấn, nn nao ?
 C thấy một người ngồi ngơ ngẩn
 Nghe tim vui ro gọi dạt do.
 
 Đưa tiễn Người về một qung thi.
 - Tiễn nhau trong buổi tối mưa rơi -
 Nhn mưa, m thấy nhiều lo ngại
 Nghĩ lắm cho nn lại nhớ Người.
 
 
Hồng Vũ Lan Nhi
 27/12/03

Lan Nhi mong được nhận kiến của qu vị qua điện thư hongvulannhi@yahoo.com
...............................................
Copy Rights @ Hong Vu Lan Nhi 2005