Make your own free website on Tripod.com

uyenhitrang2.jpg

Home
Hong Vu Lan Nhi
Lien Khuc Tinh Tho
Trang Tho
Ngam Ta
Truyen Ngan
Trang Nhat Ky Roi
La Thu Mau Tim
Truyen Dai
Trang Noi Ket
Hinh Anh
Muc Luc Tho
Home

 


NGƯỜI TA HỜN DỖI, NGƯỜI TA GIẬN

Nhớ qu,vội v sang thăm,v
Ng ai ngồi cắn bt,mơ xa .
Tm g trong ci mnh mng đ ,
Để rồi chẳng thấy bng...Nguời Ta .

Nguời Ta nhớ qu,Nguời Ta thăm .
Đuờng khuya,gi lạnh,nh trăng rằm .
Men theo lối nhỏ, chn vui buớc ,
Ai hiểu cho khng, nỗi nhớ thầm !

Nguời Ta hờn dỗi, Nguời Ta giận ,
Nn đ ra về, ai c hay ?
Hnh như c lc ai suy nghĩ ,
Phải chăng bi ton ...vẫn cn sai ?

Trong đời,c khc g bi ton ?
Bi ton đời, rắc rối nhiu kh !
Kẻ đng,nguời sai, khng định nghĩa .
Buồn vui cng một ci đi,về .


HONG VU LAN NHI
8/29/03

 

topcurtain.gif

Lan Nhi mong được nhận kiến của qu vị qua điện thư hongvulannhi@yahoo.com
...............................................
Copy Rights @ Hong Vu Lan Nhi 2005