Make your own free website on Tripod.com

uyenhitrang2.jpg

Home
Hong Vu Lan Nhi
Lien Khuc Tinh Tho
Trang Tho
Ngam Ta
Truyen Ngan
Trang Nhat Ky Roi
La Thu Mau Tim
Truyen Dai
Trang Noi Ket
Hinh Anh
Muc Luc Tho
Home

tieuquynh.jpg
 NGƯỜI VỀ
 
 
Chẳng hẹn nn đời vẫn vắng nhau .
 Đường xa,cn cch một dng su .
 Đ ngang, qun gh về bến cũ .
 Sng rộng cho nn thiếu nhịp cầu .
 
 Người xưa giờ tri lạc phuơng no ?
 Lỗi hẹn, nn đnh lạc mất nhau .
 Tnh mnh đ vỡ thnh trăm miếng ,
 Lm sao rp lại mảnh tim sầu ?
 
 Từ thưở Người đi, trời vắng lặng .
 Sng buồn, nước cũng lạnh lng tri .
 Đ xưa xui ngược cng năm thng ,
 Ai vẫn chờ ai nối mộng đời !
 
 Người đ về đy, nơi chốn ny .
 Để nhn nuớc chảy với my bay .
 Mnh mang trong ci sầu v tận ,
 Nhắn gi hỏi dm, ai c hay ?
 
 
Hồng Vũ Lan Nhi
 10/4/03

Lan Nhi mong được nhận kiến của qu vị qua điện thư hongvulannhi@yahoo.com
...............................................
Copy Rights @ Hong Vu Lan Nhi 2005