Make your own free website on Tripod.com

uyenhitrang2.jpg

Home
Hong Vu Lan Nhi
Lien Khuc Tinh Tho
Trang Tho
Ngam Ta
Truyen Ngan
Trang Nhat Ky Roi
La Thu Mau Tim
Truyen Dai
Trang Noi Ket
Hinh Anh
Muc Luc Tho
Home

tieuquynh.jpg
 NGƯỜI XƯA
 
 
Nếu khng cn giữ nụ cười,
 Lm sao nhận được ra ngưi ngy xưa .
 Đầu th,tc trắng,bạc phơ .
 V,cn thm hi,tc lưa thưa rồi .
 
 Ngy xưa ,cao ro đẹp người ,
 Ngy nay thấp xuống cả muời phn ty .
 Bạn b ni nhỏ cho hay ,
 Rằng người ngồi đ ...của ngy xa xưa .
 
 Hỡi ơi,no c đu ngờ ,
 Bng người yu cũ,by giờ l đy !
 
 
 HONG VU LAN NHI
 8/2002 

Lan Nhi mong được nhận kiến của qu vị qua điện thư hongvulannhi@yahoo.com
...............................................
Copy Rights @ Hong Vu Lan Nhi 2005