Make your own free website on Tripod.com

uyenhitrang2.jpg

Home
Hong Vu Lan Nhi
Lien Khuc Tinh Tho
Trang Tho
Ngam Ta
Truyen Ngan
Trang Nhat Ky Roi
La Thu Mau Tim
Truyen Dai
Trang Noi Ket
Hinh Anh
Muc Luc Tho
Home

tieuquynh.jpg
 NHẶT L THU RƠI
 
 
Ti ngồi nhặt l thu rơi,
 Gom vo kỷ niệm một thời yu đương.
 Một thời đầy ắp nhớ thương,
 Một thời m đắm trầm hương thơm nồng.
 
 Đm nay dưới nh đn chong,
 Hồi tưởng lại giấc mơ hồng năm nao.
 Vụt qua một thong chim bao
 Rồi quay quắt với nghẹn ngo trong tim.
 
 Bng ai lng đng khuất chm
 Tn theo cơn mộng đ nghn thu xa.
 Lẫn trong nỗi nhớ nhạt nho,
 Sương thu thấm lạnh bao la đất trời.
 
 Ti ngồi hong l a rơi,
 Vng trong k ức bng người ngy xưa,
 Thu qua, l rụng bao ma,
 Nhớ thương vời vợi bao giờ nhạt phai?
 
 
Hồng Vũ Lan Nhi
 9/5/04

Lan Nhi mong được nhận kiến của qu vị qua điện thư hongvulannhi@yahoo.com
...............................................
Copy Rights @ Hong Vu Lan Nhi 2005