Make your own free website on Tripod.com

uyenhitrang2.jpg

Home
Hong Vu Lan Nhi
Lien Khuc Tinh Tho
Trang Tho
Ngam Ta
Truyen Ngan
Trang Nhat Ky Roi
La Thu Mau Tim
Truyen Dai
Trang Noi Ket
Hinh Anh
Muc Luc Tho
Home

tieuquynh.jpg
 NHN NHAU LẦN CUỐI
 
 
Nhn Anh trước pht chia ly .
 Rồi đy Em ở, Anh đi một mnh .
 Đất trời nổi gi điu linh ,
 Bỗng dưng cắt đứt mối tnh Bắc,Nam .
 Nguyện cầu Anh được bằng an,
 Sống bn Cha, Mẹ thnh thang một đời .
 Trần gian vẫn c một người ,
 Nhớ Anh, nỗi nhớ ngập trời my bay .
 Anh ơi, thi nh,từ đy ,
 13 thng 8 l ngy Anh đi . 
 
  HONG VU LAN NHI
 13/8/02

Lan Nhi mong được nhận kiến của qu vị qua điện thư hongvulannhi@yahoo.com
...............................................
Copy Rights @ Hong Vu Lan Nhi 2005