Make your own free website on Tripod.com

uyenhitrang2.jpg

Home
Hong Vu Lan Nhi
Lien Khuc Tinh Tho
Trang Tho
Ngam Ta
Truyen Ngan
Trang Nhat Ky Roi
La Thu Mau Tim
Truyen Dai
Trang Noi Ket
Hinh Anh
Muc Luc Tho
Home

tieuquynh.jpg
 NHỚ
 
 
Ngồi buồn, Ta cũng nhớ qu hương,
 Nhớ trời mưa to, nước ngập đường.
 Bao nhiu xe chết ngoi đường phố,
 Nghĩ đến dn ngho lại thấy thương.
 
 Ngồi buồn Ta nghĩ đến gia đnh.
 Cửa nh tan nt bởi điu linh.
 Bố Mẹ, anh em, người mỗi ngả,
 Đon kết v chung một chữ Tnh.
 
 Ngồi buồn Ta nghĩ đến bạn b
 Gc bể chn trời người mỗi phương.
 Xun đ qua đi khng trở lại,
 Tc bạc v mang nỗi đoạn trường.
 
 Ngồi buồn, bất chợt nghĩ người dưng,
 Trước lạ sau quen một đoạn đường
 Đất nước qu người thn lữ thứ
 Nghe tiếng đồng hương dạ rất mừng. 
 
  
Hồng Vũ Lan Nhi
 1/12/05

Lan Nhi mong được nhận kiến của qu vị qua điện thư hongvulannhi@yahoo.com
...............................................
Copy Rights @ Hong Vu Lan Nhi 2005