Make your own free website on Tripod.com

uyenhitrang2.jpg

Home
Hong Vu Lan Nhi
Lien Khuc Tinh Tho
Trang Tho
Ngam Ta
Truyen Ngan
Trang Nhat Ky Roi
La Thu Mau Tim
Truyen Dai
Trang Noi Ket
Hinh Anh
Muc Luc Tho
Home

 


PHM NHẠC SẦU

Trời khuya chắn nẻo sương m
Tinh thin thu đ hững hờ phm tơ
Thin Thai lạc nẻo v bờ
Theo từng nốt nhạc,bơ vơ,tiu điều .

Bn trời cao vt tiếng tiu ,
Thnh thang trong ci c liu đất trời .
Bng hồng ngả dng r rời
Hong thn trn nốt nhạc tơi tả sầu .

Đi hi nằm cch xa nhau,
Như chn lữ thứ lạc vo bến m .
Sao hm năm cnh nằm kề.
Đo Nguyn nu buớc đường về xa xăm .

Hồn hoang đ trở lại trần,
V nghe đu d tiếng thầm th yu .


Hồng Vũ Lan Nhi
10/3/03

 

topcurtain.gif

Lan Nhi mong được nhận kiến của qu vị qua điện thư hongvulannhi@yahoo.com
...............................................
Copy Rights @ Hong Vu Lan Nhi 2005