Make your own free website on Tripod.com

uyenhitrang2.jpg

Home
Hong Vu Lan Nhi
Lien Khuc Tinh Tho
Trang Tho
Ngam Ta
Truyen Ngan
Trang Nhat Ky Roi
La Thu Mau Tim
Truyen Dai
Trang Noi Ket
Hinh Anh
Muc Luc Tho
Home

 
tieuquynh.jpg
 QUÊ HƯƠNG MẾN YÊU
 
 
 
Quê hương phong cảnh hữu t́nh
 Ba miền đất nước mang h́nh S yêu .
 Cửu Long,đồng lúa ph́ nhiêu ,
 Dân miền Nam sống chẳng nhiều âu lo .
 
 Miền Trung,ruộng đất cằn khô ,
 Thiên tai giáng hoạ đắp bờ oan khiên .
 Trời làm lụt lội bao miền ,
 Dân gian đau khổ,muộn phiền bủa vây .
 
 Miền Bắc,chắt chiu từng ngày,
 Mùa đông tháng giá,đoạ đầy dân quê .
 Chân không,lê bước đi về,
 Che mưa áo lá,năo nề ,cực thân .
 
 Ba miền của nước Việt Nam,
 Miền nào dân cũng lầm than ,đói,nghèo .
 Mẹ già cực khổ gieo neo,
 Thương đàn con dại ,ḷng đau thẫn thờ .
 
 Bao giờ cho đến bao giờ
 Toàn dân Việt sẽ phất cờ thành công .
 Rạng danh con cháu Tiên Rồng
 Ấm no hạnh phúc,một ḷng đắp xây .
 
 
 HONG VU LAN NHI
 11/14/03

Lan Nhi mong được nhận ư kiến của quư vị qua điện thư hongvulannhi@yahoo.com
...............................................
Copy Rights @ Hong Vu Lan Nhi 2005