Make your own free website on Tripod.com

uyenhitrang2.jpg

Home
Hong Vu Lan Nhi
Lien Khuc Tinh Tho
Trang Tho
Ngam Ta
Truyen Ngan
Trang Nhat Ky Roi
La Thu Mau Tim
Truyen Dai
Trang Noi Ket
Hinh Anh
Muc Luc Tho
Home

tieuquynh.jpg
 RAO BN GIẬN HỜN
 
 
Đầu năm rao bn giận hờn
 Khng ai mua, nn hy cn đầy bao .
 Hnh như c tiếng lao xao,
 Khng mua, xin cht pha vo tnh xưa .
 
 Pha cho thật long , đủ vừa
 Ci đui mắt liếc cũng thừa giết ta .
 Bn tay năm ngn ngọc ng
 Vuốt ve chỗ đ trc da, bị co
 
 Em đi yểu điệu guốc cao
 Nhn chn theo nhạc dẫm vo hồn ta .
 Em quay gt nhọn Rumba
 Lm cho rch nt chan ho mu tim .
 
 
Hồng Vũ Lan Nhi
 1/1/04

Lan Nhi mong được nhận kiến của qu vị qua điện thư hongvulannhi@yahoo.com
...............................................
Copy Rights @ Hong Vu Lan Nhi 2005