Make your own free website on Tripod.com

uyenhitrang2.jpg

Home
Hong Vu Lan Nhi
Lien Khuc Tinh Tho
Trang Tho
Ngam Ta
Truyen Ngan
Trang Nhat Ky Roi
La Thu Mau Tim
Truyen Dai
Trang Noi Ket
Hinh Anh
Muc Luc Tho
Home

 
tieuquynh.jpg
RỒI CŨNG RA ĐI

Rồi anh cũng ra đi
Bỏ lại phương trời cũ...
Kỷ niệm có c̣n ǵ
Khi bóng mờ rêu phủ?

Rồi anh cũng ra đi
Vào muà thu lạnh giá
Nỗi nhớ một đôi khi
Cũng quặn ḷng đau dạ.

Rồi tháng ngày xa cách
Có c̣n trông ngóng nhau?
Thời gian dài thử thách
T́nh vui hay khổ sầu!

HONG VU LAN NHI

Lan Nhi mong được nhận ư kiến của quư vị qua điện thư hongvulannhi@yahoo.com
...............................................
Copy Rights @ Hong Vu Lan Nhi 2005