Make your own free website on Tripod.com

uyenhitrang2.jpg

Home
Hong Vu Lan Nhi
Lien Khuc Tinh Tho
Trang Tho
Ngam Ta
Truyen Ngan
Trang Nhat Ky Roi
La Thu Mau Tim
Truyen Dai
Trang Noi Ket
Hinh Anh
Muc Luc Tho
Home

 


QUN HẸNSau một thời gian chăm sc vườn .
Bạn b qu mến ,rất thn thương,
Cng nhau xướng hoạ ,ngm thơ ph ...
Buồn vui,tm sự nỗi tơ vương .

Qun Hẹn ,mi cong,giống mi cha
Bn trong ,bn ghế đẹp hơn xưa .
Nhạc m,tranh cảnh trng như mộng
Hồ nuớc lặng lờ theo gi đưa .

Quầy rượu,chất đầy ton rượu qu .
Khch uống tha hồ đến xỉn say .
Để hồn thơ thẩn nơi Tin Cảnh
Rũ sạch buồn đau của thng ngy .

Tr sen thơm ngt để cho mời
Khch no khng uống rượu ,đến chơi ,
Cũng ngồi ngắm cảnh ,nghe thơ,nhạc
Rộn r bn tai tiếng ni cười .

Chủ Qun Lan Nhi xin knh mời
Mọi nguời gh lại để vui chơi .
Tr sen,bia,rượu tha hồ uống
Thơ ph,văn chuơng toả ngt đời .


HONG VU LAN NHI
10/1/03

 

topcurtain.gif

Lan Nhi mong được nhận kiến của qu vị qua điện thư hongvulannhi@yahoo.com
...............................................
Copy Rights @ Hong Vu Lan Nhi 2005