Make your own free website on Tripod.com

uyenhitrang2.jpg

Home
Hong Vu Lan Nhi
Lien Khuc Tinh Tho
Trang Tho
Ngam Ta
Truyen Ngan
Trang Nhat Ky Roi
La Thu Mau Tim
Truyen Dai
Trang Noi Ket
Hinh Anh
Muc Luc Tho
Home

 


RỜI XA CHỐN CŨ


Ngy mai rồi ra di
Rời xa nơi chốn cũ
Gặp gỡ để chia ly
Kỷ niệm thnh qu khứ

Nỗi buồn no cũng hết
Thời gian liều thuốc tin
L thu vng từng chiếc
Rơi vo ci min nin

Trăng trn rồi trăng khuyết
Thuỷ triều dng nuớc ln
Bốn ma thay đổi tiết
Quyện trn nhớ với qun .

Giơ đi tay hiu quạnh
Ho hắt tấm thn gầy
Cơn mưa ro vừa tạnh
Nắng đ lo chn my .

Trn bước đường lữ thứ
Hằn in những dấu giy
Mang nỗi sầu cổ thụ
Mun tinh t cuồng quay .

Đời chia mun ngn lối
Trng khơi lớp sng dồi
Khng cn g để ni
Đời bạc trắng như vi .


HONG VU LAN NHI

 

topcurtain.gif

Lan Nhi mong được nhận kiến của qu vị qua điện thư hongvulannhi@yahoo.com
...............................................
Copy Rights @ Hong Vu Lan Nhi 2005