Make your own free website on Tripod.com

uyenhitrang2.jpg

Home
Hong Vu Lan Nhi
Lien Khuc Tinh Tho
Trang Tho
Ngam Ta
Truyen Ngan
Trang Nhat Ky Roi
La Thu Mau Tim
Truyen Dai
Trang Noi Ket
Hinh Anh
Muc Luc Tho
Home

tieuquynh.jpg
 RU ANH TNH NỒNG
 
 
ru anh ngủ bằng lời ca dao,
 vần thơ yu, giọng ht ngọt ngo
 chất ngất đam m v đắm đuối
 bằng con tim rung động dạt do.
 
 ru anh ngủ trong giấc mơ hồng,
 vng tay khp kn nỗi chờ mong
 mắt nhắm cho hồn vương nhung nhớ
 tnh trải đầy qua những nụ hn.
 
 ru anh ngủ chất ngất men say
 chm trong thao thức nhớ nhung đầy
 thoảng tiếng tơ lng rung rất nhẹ
 loang dần vo tối, khuất theo my.
 
 ru anh ngủ qua tiếng đn trầm
 như lời hứa hẹn đ trăm năm
 như tnh thơ mộng mun đời đ,
 hiển hiện anh l của ring em.
 
 
Hồng Vũ Lan Nhi
 10/10/04

Lan Nhi mong được nhận kiến của qu vị qua điện thư hongvulannhi@yahoo.com
...............................................
Copy Rights @ Hong Vu Lan Nhi 2005