Make your own free website on Tripod.com

uyenhitrang2.jpg

Home
Hong Vu Lan Nhi
Lien Khuc Tinh Tho
Trang Tho
Ngam Ta
Truyen Ngan
Trang Nhat Ky Roi
La Thu Mau Tim
Truyen Dai
Trang Noi Ket
Hinh Anh
Muc Luc Tho
Home

tieuquynh.jpg
 SAY
 
 
Người say rượu ,Ta say tnh ,
 Hoang tn trong ci điu linh cuộc đời .
 Thơm mi cam thảo trn mi ,
 Rượu ngm cng vị ngậm ngi ,uống say .
 
 Rt thm chn nhớ cho đầy ,
 Cho mềm mi uống đắng cay vo hồn .
 Cho tan tnh nỗi c đơn,
 Cho sầu đổ xuống,trn tun thnh dng .
 
 Uống cho nng tận đy lng,
 Uống cho tri hết long đong cuộc đời .
 Đm nay say,một lần thi ,
 Ngn năm sau sẽ trọn đời khng qun .
 
 
Hồng Vũ Lan Nhi
 12/4/03

Lan Nhi mong được nhận kiến của qu vị qua điện thư hongvulannhi@yahoo.com
...............................................
Copy Rights @ Hong Vu Lan Nhi 2005