Make your own free website on Tripod.com

uyenhitrang2.jpg

Home
Hong Vu Lan Nhi
Lien Khuc Tinh Tho
Trang Tho
Ngam Ta
Truyen Ngan
Trang Nhat Ky Roi
La Thu Mau Tim
Truyen Dai
Trang Noi Ket
Hinh Anh
Muc Luc Tho
Home

tieuquynh.jpg
 SAO HOI XA NHAU
 
 
Chia tay hồn cứ tần ngần
 Bước đi từng bước, xa dần ...lng đau .
 Ai về nơi bến giang đầu
 Để ai mang hận nỗi sầu biệt ly .
 
 Khng giy s, o try di
 M sao ai vẫn ra đi sao đnh !
 Tnh trai sương gi tung honh
 Qun người con gi trung thnh chờ ai .
 
 Nếu như, ừ, nếu một mai
 Người ra di, cứ mi hoi xa nhau
 Đm đm nhn nh hoả chu
 Nhớ người chiến sĩ giang đầu, dấn thn .
 
 Đ sinh trong chốn bụi trần
 Bắt phong trần, phải phong trần, biết sao !
 Đời như một trận mưa ro.
 Trời đang nắng, bỗng o o giọt rơi .
 
 
Hồng Vũ Lan Nhi
 1/13/04

Lan Nhi mong được nhận kiến của qu vị qua điện thư hongvulannhi@yahoo.com
...............................................
Copy Rights @ Hong Vu Lan Nhi 2005