Make your own free website on Tripod.com

uyenhitrang2.jpg

Home
Hong Vu Lan Nhi
Lien Khuc Tinh Tho
Trang Tho
Ngam Ta
Truyen Ngan
Trang Nhat Ky Roi
La Thu Mau Tim
Truyen Dai
Trang Noi Ket
Hinh Anh
Muc Luc Tho
Home

tieuquynh.jpg
 TM TNH
 
 
Bỗng dưng lại nhớ ngy xưa cũ ,
 Đ cng nhau chia sẻ ngọt bi .
 Chia nỗi buồn,chia niềm vui ,
 Chia n tnh trong cuộc đời đắng cay .
 
 Kể nhau nghe mỗi ngy một chuyện
 Ủi an khi tnh tiết gay go .
 Đi khi l những vần thơ ,
 Trao nhau trn nt,thời giờ mau qua .
 
 Phone cho nhau đậm đ ,ru rt ,
 Tiếng cười vui,cao tt cung my .
 Hẹn nhau gặp gỡ ,vui vầy ,
 Ăn ăn,uống uống trong ngy họp nhau .
 
 Chia tay hẹn kỳ sau,nhớ nh .
 Lại họp nhau,nhớ kể chuyện vui .
 Cho niềm tin tưởng sng ngời .
 D đời du biển,mỗi người mỗi nơi .
 
 
Hồng Vũ Lan Nhi
 12/2/03

Lan Nhi mong được nhận kiến của qu vị qua điện thư hongvulannhi@yahoo.com
...............................................
Copy Rights @ Hong Vu Lan Nhi 2005