Make your own free website on Tripod.com

uyenhitrang2.jpg

Home
Hong Vu Lan Nhi
Lien Khuc Tinh Tho
Trang Tho
Ngam Ta
Truyen Ngan
Trang Nhat Ky Roi
La Thu Mau Tim
Truyen Dai
Trang Noi Ket
Hinh Anh
Muc Luc Tho
Home

 
tieuquynh.jpg
 THAO THỨC
 
 
Sương đă xuống, đêm thêm giá lạnh
 Trở trăn hoài trong giấc ngủ khuya
 Ôm gối lẻ nghe ḷng hiu quạnh
 Tiếng nhạc buồn rỏ xuống như mưa.
 
 Lặng lẽ quá, nghe thời gian bước
 Rất đều đều như tiếng tụng kinh
 Thôi anh nhé bao điều ao ước
 Chỉ là mơ trong giấc mộng t́nh.
 
 Anh xa quá, làm sao gọi tới
 Cách đêm dài, bóng tối phủ vây.
 Trong khắc khoải thấy hồn chới với
 Chẳng làm sao phân biệt đêm, ngày.
 
 Mọi người ngủ, riêng ḿnh thao thức
 Nh́n lên trời, lấp lánh v́ sao ...
 Mong thấy được sao băng, để ước
 T́nh về cho ḷng bỗng xôn xao.
 
 
Hồng Vũ Lan Nhi
 8/19/04

Lan Nhi mong được nhận ư kiến của quư vị qua điện thư hongvulannhi@yahoo.com
...............................................
Copy Rights @ Hong Vu Lan Nhi 2005