Make your own free website on Tripod.com

uyenhitrang2.jpg

Home
Hong Vu Lan Nhi
Lien Khuc Tinh Tho
Trang Tho
Ngam Ta
Truyen Ngan
Trang Nhat Ky Roi
La Thu Mau Tim
Truyen Dai
Trang Noi Ket
Hinh Anh
Muc Luc Tho
Home

tieuquynh.jpg
 THI ĐNH
 
 
 
Thi đnh gom lại niềm đau,
 Những g Người trả chn vo thin thu.
 Bng ai chm khuất xa mờ
 Sầu theo con nước vật vờ nổi tri.
 
 Bềnh bồng tm ngắt phương trời
 Chn my gi cuốn r rời tim đau
 Cnh chim bay lạc về đu
 Thng ngy hư ảo chm mau, hững hờ.
 
 Nhn con nước chảy lững lờ,
 Lao xao sng vỗ bn bờ sng su.
 Trời xanh, xanh ngắt một mu,
 Ni cao, biển rộng, di dầu cỏ hoang.
 
 Bung tay thả chiếc l vng,
 Tri theo dng nước tun trn biển mơ
 Thuyền đi c nhớ bến xưa
 Cy đa vẫn đợi gi đưa tnh về.
 
 
Hồng Vũ Lan Nhi
 8/31/04

Lan Nhi mong được nhận kiến của qu vị qua điện thư hongvulannhi@yahoo.com
...............................................
Copy Rights @ Hong Vu Lan Nhi 2005