Make your own free website on Tripod.com

uyenhitrang2.jpg

Home
Hong Vu Lan Nhi
Lien Khuc Tinh Tho
Trang Tho
Ngam Ta
Truyen Ngan
Trang Nhat Ky Roi
La Thu Mau Tim
Truyen Dai
Trang Noi Ket
Hinh Anh
Muc Luc Tho
Home

 


 THU NHỚ
 
 
Nhn l vng bay lượn trn kho^ng ?
 Ma Thu nắng toả thắm mi hồng.
 Bồng bềnh sương khi vương mu tc
 Toả ngt hương trời trận gi phong
 
 Đắm chm trong nhớ nhung xa cch,
 Chĩu nặng tm tư, nặng ci lng.
 Từng giọt mưa sầu rời t tch
 Giọt di, giọt ngắn thưở no xong ?
 
 
Hồng Vũ Lan Nhi
 7/8/04

 

topcurtain.gif

Lan Nhi mong được nhận kiến của qu vị qua điện thư hongvulannhi@yahoo.com
...............................................
Copy Rights @ Hong Vu Lan Nhi 2005