Make your own free website on Tripod.com

uyenhitrang2.jpg

Home
Hong Vu Lan Nhi
Lien Khuc Tinh Tho
Trang Tho
Ngam Ta
Truyen Ngan
Trang Nhat Ky Roi
La Thu Mau Tim
Truyen Dai
Trang Noi Ket
Hinh Anh
Muc Luc Tho
Home

topcurtain.gif

THU XƯA
 
 
Chỉ một ma thu, cũng đủ rồi .
 Lm Tim tan nt, lệ sầu rơi !
 Cho hồn dẫy chết trong m loạn .
 Kỷ niệm chn theo một kiếp đời .
 
 Ma Thu năm ấy, xa xi qu .
 Nhạc tnh ro rắt duới trăng mơ .
 Bn Anh, Em thấy trời thơ mộng.
 Bn Em,Anh qun hết đợi chờ .
 
 Bởi v,nhiều lc Anh say mộng
 Uớc muốn cng Em sống bạc đầu .
 V cn uớc tnh xanh ngắt mi ,
 Như ngn năm truớc, đến ngn sau .
 
 Cũng con đuờng ny, mảnh trời ny .
 Mắt nhn trong mắt, tay trong tay .
 Hoa mộng ngt thơm mi dạ l
 Tnh cao như ni, đẹp như my .
 
 Lng vui theo buớc chn h hẹn .
 Xo tay đn gi, đếm sao trời .
 Lung linh hai đốm sao trong mắt ,
 Lấp lnh tro dầng sng biển khơi .
 
 Thu đến, rồi đi trong lặng lẽ .
 Mỗi ngy, tnh cứ mỗi xa thm .
 Ai biết lệ rơi đầy gối lẻ
 Tim sầu heo ht dưới trời đm
 
 Chỉ một ma thu đẹp thế thi .
 Ma thu, vang bng của một thời,
 Thu ny gợi nhớ ma thu cũ .
 Giọt lệ buồn, lăn xuống mặn mi .
 
 HONG VU LAN NHI
 9/2/03

Lan Nhi mong được nhận kiến của qu vị qua điện thư hongvulannhi@yahoo.com
...............................................
Copy Rights @ Hong Vu Lan Nhi 2005