Make your own free website on Tripod.com

uyenhitrang2.jpg

Home
Hong Vu Lan Nhi
Lien Khuc Tinh Tho
Trang Tho
Ngam Ta
Truyen Ngan
Trang Nhat Ky Roi
La Thu Mau Tim
Truyen Dai
Trang Noi Ket
Hinh Anh
Muc Luc Tho
Home

tieuquynh.jpg
 THUYỀN V BIỂN
 
 
C chiếc thuyền tri ở giữa dng,
 Luớt dần theo nắng tắt ngoi sng.
 Hai bờ lau sậy đa nghing ngả,
 Gi lạnh về đy lc chớm đng.
 
 Trong chiều im vắng, cnh chim bay
 Vội v về đu, lc cuối ngy ?
 Xa xa tiếng so diều lơ lửng,
 Trời buồn, thn xm cũng buồn ly.
 
 Khi bếp nh ai uốn lững lờ,
 Đm khuya mờ nhạt nh trăng mơ.
 Kẽo kẹt đu đưa theo nhịp vng
 Lẫn trong tiếng Mẹ ht ru hờ.
 
 Tiếng ch tru đm ngoi thn vắng
 Tiếng h gi gạo lc gần, xa ...
 Tiếng chim đập cnh nghe vời vợi
 Tiếng dế mn ku, gọi nh t.
 
 Thuyền vẫn m thầm tri, luớt tri.
 Đm về bao phủ cả khung trời.
 Mnh mng sng nuớc, con thuyền nhỏ,
 Bỏ dng sng cũ, vuợt ra khơi.
 
 
Hồng Vũ Lan Nhi
 1/30/04

Lan Nhi mong được nhận kiến của qu vị qua điện thư hongvulannhi@yahoo.com
...............................................
Copy Rights @ Hong Vu Lan Nhi 2005