Make your own free website on Tripod.com

uyenhitrang2.jpg

Home
Hong Vu Lan Nhi
Lien Khuc Tinh Tho
Trang Tho
Ngam Ta
Truyen Ngan
Trang Nhat Ky Roi
La Thu Mau Tim
Truyen Dai
Trang Noi Ket
Hinh Anh
Muc Luc Tho
Home

 
tieuquynh.jpg
 TIẾNG ĐÀN TRONG CHIỀU VẮNG
 
 
Tiếng đàn vang lên luyến nắng chiều,
 Nghe như tiếng gọi của T́nh Yêu.
 Xôn xao, đắm đuối khung trời mộng,
 Xoa nỗi ḷng đơn giữa tịch liêu.
 
 Tiếng đàn réo rắt như mời gọi
 Những kẻ cô đơn hăy t́m về.
 Gặp nhau, tâm sự đời dâu bể ,
 Chán chường trong quá khứ u mê.
 
 Tiếng đàn trầm buồn như ve vuốt,
 Xoa dịu hồn đơn sống lạc loài.
 Từ thưở tạo thiên muôn kiếp trước,
 Chỉ một ḿnh thôi, chẳng có ai.
 
 Tiếng đàn nghe như tiếng đàn ḷng,
 Buồn như mưa gió buổi chiều đông.
 Buốt giá tâm hồn thân lữ thứ
 Càng thấy đời sắc sắc không không.
 
 
Hồng Vũ Lan Nhi
 6/1/04

Lan Nhi mong được nhận ư kiến của quư vị qua điện thư hongvulannhi@yahoo.com
...............................................
Copy Rights @ Hong Vu Lan Nhi 2005