Make your own free website on Tripod.com

uyenhitrang2.jpg

Home
Hong Vu Lan Nhi
Lien Khuc Tinh Tho
Trang Tho
Ngam Ta
Truyen Ngan
Trang Nhat Ky Roi
La Thu Mau Tim
Truyen Dai
Trang Noi Ket
Hinh Anh
Muc Luc Tho
Home

tieuquynh.jpg
 TIẾNG ĐN TRONG ĐM
 

 
Đn ai văng vẳng bung lơi ,
 Như lời than thở,như lời nỉ non .
 Cung,thưong lc nhặt lc khoan ,
 Lc như ln thc xuống ngn,chơi vơi
 
 Lc tha thiết tiếng gọi mời
 Nửa như thch thức,nửa thời van xin .
 Nửa say đắm khc nhạc tnh,
 Nửa bung xui hết giửa thinh khng ny .
 
 Hồn theo gi vt chn my,
 Nghe trong thao thức nỗi trầy trụa đau.
 Cng trong một cuộc bể du ,
 Người th vui hưởng tnh đầu yn vui.
 
 Người th khắc khoải ngậm ngi ,
 Nhn theo cnh nhạn bn trời lẻ loi.
 Tiếng đn du dặt , chơi vơi,
 m vang ro rắt,gọi mời thiết tha.
 
 Tưởng đu ai on Tỳ B
 Hay hồn m phủ B Nha vọng về.
 Vang ln từng khc sầu khuya
 Cho hồn t dại,no nề ...lịm đau !
 
 
 HONG VU LAN NHI
 11/7/03

Lan Nhi mong được nhận kiến của qu vị qua điện thư hongvulannhi@yahoo.com
...............................................
Copy Rights @ Hong Vu Lan Nhi 2005