Make your own free website on Tripod.com

uyenhitrang2.jpg

Home
Hong Vu Lan Nhi
Lien Khuc Tinh Tho
Trang Tho
Ngam Ta
Truyen Ngan
Trang Nhat Ky Roi
La Thu Mau Tim
Truyen Dai
Trang Noi Ket
Hinh Anh
Muc Luc Tho
Home

tieuquynh.jpg
 TIẾNG ĐN XƯA
 
 
Tiếng đn văng vẳng bung lơi,
 Như lời than thở, như lời nỉ non.
 Tiếng đn lc nhặt, lc khoan,
 Lc như ln thc, xuống ngn chơi vơi.
 
 Lc như tha thiết gọi mời,
 Nửa như thch thức, nửa thời van xin.
 m m dạo khc nhạc tnh,
 m buồn vang vọng giữa thinh khng ny.
 
 Qua lời gi nhắn cng my,
 Nghe trong thao thức nỗi trầy trụa đau.
 Cng trong một cuộc bể du,
 Người vui hưởng cuộc tnh đầu yn vui.
 
 Nguời th khắc khoải, ngậm ngi,
 Nhn theo cnh nhạn bn trời lẻ loi.
 Vẫn dng nhạc hắt hiu đời,
 Trong đm thanh vắng, ru lời xt xa.
 
 Tưởng như tiếng khc Tỳ b
 Hay hồn m phủ B Nha vọng về,
 Vang ln từng khc sầu khuya,
 Cho hồn t dại, no nề, lịm đau.
 
 Cung thương, ho hắt u sầu.
 Cung nam ai on, mang mầu biệt ly.
 Đnh chn chặt mối tnh si,
 Kể từ khi tiễn người đi, khng về.
 
 
Hồng Vũ Lan Nhi
 2/2/04

Lan Nhi mong được nhận kiến của qu vị qua điện thư hongvulannhi@yahoo.com
...............................................
Copy Rights @ Hong Vu Lan Nhi 2005