Make your own free website on Tripod.com

uyenhitrang2.jpg

Home
Hong Vu Lan Nhi
Lien Khuc Tinh Tho
Trang Tho
Ngam Ta
Truyen Ngan
Trang Nhat Ky Roi
La Thu Mau Tim
Truyen Dai
Trang Noi Ket
Hinh Anh
Muc Luc Tho
Home

tieuquynh.jpg
 TM NGƯỜI
 
 
Lời Tnh Ngng thả vo đời ,
 Tm trong tiền kiếp ai nguời thuơng yu ;
 Ai nguời săn sc cưng chiều ,
 Cho một nguời đ chịu nhiều đắng cay .
 
 Tm xa hơn nữa,tuơng lai ,
 Ai sẽ l nửa hnh hi trong ti ?
 Ai chia sẻ trọn cuộc đời ,
 Để ti mơ đuợc m nguời trong tay .
 
 Nhưng gần gũi trong lc ny,
 Qun đi dĩ vng đọa đầy ,xt xa .
 Buớc vo hiện tại ...thực l
 Ti đang yu dng kiu sa tuyệt vời .
 
 Chỉ mong đuợc gọi ...Em ơi ,
 M sao hai tiếng thật vời vợi xa .
 Ti đi như kẻ m lo ,
 Quơ tay tm kiếm ,bng nhạt nho my .
 
 
 HONG VU LAN NHI
 8/11/03

Lan Nhi mong được nhận kiến của qu vị qua điện thư hongvulannhi@yahoo.com
...............................................
Copy Rights @ Hong Vu Lan Nhi 2005