Make your own free website on Tripod.com

uyenhitrang2.jpg

Home
Hong Vu Lan Nhi
Lien Khuc Tinh Tho
Trang Tho
Ngam Ta
Truyen Ngan
Trang Nhat Ky Roi
La Thu Mau Tim
Truyen Dai
Trang Noi Ket
Hinh Anh
Muc Luc Tho
Home

tieuquynh.jpg
 TNH XA
 
 
Anh mang tnh gửi người ta,
 Để em thnh kẻ lạ xa trong đời.
 C đơn ring một gc trời,
 Để nhn thin hạ tươi cười bn nhau.
 
 Ơ ka, lng bỗng nhi đau.
 Kỷ niệm xưa đ đổi mu thin thu.
 Đốt đi vết tch người mơ,
 Chn su kỷ niệm ngy xưa ngập lng.
 
 Thả bay theo l Sầu Đng.
 Cuốn tri tới chốn mịt mng ci xa.
 Anh by giờ của người ta
 Hy vọng g nữa để m ngng trng ?
 
 Nhớ xưa, nhớ đến bạc lng
 Đi khng, rồi lại về khng, ho tn.
 
 
 HONG VU LAN NHI

 1/14/04

Lan Nhi mong được nhận kiến của qu vị qua điện thư hongvulannhi@yahoo.com
...............................................
Copy Rights @ Hong Vu Lan Nhi 2005