Make your own free website on Tripod.com

uyenhitrang2.jpg

Home
Hong Vu Lan Nhi
Lien Khuc Tinh Tho
Trang Tho
Ngam Ta
Truyen Ngan
Trang Nhat Ky Roi
La Thu Mau Tim
Truyen Dai
Trang Noi Ket
Hinh Anh
Muc Luc Tho
Home

 


TC DITc di bung thả,gi tung bay .
Thấp thong như my phủ đm di .
Mềm như liễu rủ bn hồ mộng ,
Xoi nằm hờ hững đắp bờ vai .

Tc di nghing nghing phủ mặt nguời .
Che nửa khun trăng lấp lnh tuơi,
Mnh thưa trc rũ,lao xao gi ,
Đổ xuống miền thung lũng cuộc đời .

Tc di m kn mộng hồn ti .
Dng trăng đm,xa trắng hin ngoi .
Từng sợi tc buồn đan gối mộng ...
Tnh xưa thấp thong nt u hoi .


HONG VU LAN NHI
8/23/03
 

 

topcurtain.gif

Lan Nhi mong được nhận kiến của qu vị qua điện thư hongvulannhi@yahoo.com
...............................................
Copy Rights @ Hong Vu Lan Nhi 2005