Make your own free website on Tripod.com

uyenhitrang2.jpg

Home
Hong Vu Lan Nhi
Lien Khuc Tinh Tho
Trang Tho
Ngam Ta
Truyen Ngan
Trang Nhat Ky Roi
La Thu Mau Tim
Truyen Dai
Trang Noi Ket
Hinh Anh
Muc Luc Tho
Home

 


TC NGẮNTc ngắn,Anh ch,giống con trai
Thiếu thuớt tha,thiếu vẻ u hoi .
Thiếu cả một khung trời thơ mộng ...
Mớ tc di,bung thả bờ vai .

Ứ ừ ,Anh chỉ biết ch thi :
Tc ngắn,cng khoe sắc mặn mi ,
Khoe m hồng đo,da mịn trắng ,
V r nụ cuời trn cnh mi!

Tc ngắn,nn chẳng dấu diếm chi ,
Cho Anh nhn r nt xun th .
D bao năm thng đang chồng chất ,
Vết tch thời gian đ khắc ghi .

Tc ngắn chẳng cần phải điểm trang ,
T đen quầng mắt,chớp mơ mng .
Son mi đu phải t mu đậm .
Đơn sơ như nắng,dịu như trăng .

Tnh Em như tc ngắn trn đầu .
Yu rồi,khng tnh ton nng su ?
Biển rộng,sng di,hay ni cạn ,
n tnh thắm thiết mi ngn sau .

HONG VU LAN NHI
8/3/03

 

topcurtain.gif

Lan Nhi mong được nhận kiến của qu vị qua điện thư hongvulannhi@yahoo.com
...............................................
Copy Rights @ Hong Vu Lan Nhi 2005