Make your own free website on Tripod.com

uyenhitrang2.jpg

Home
Hong Vu Lan Nhi
Lien Khuc Tinh Tho
Trang Tho
Ngam Ta
Truyen Ngan
Trang Nhat Ky Roi
La Thu Mau Tim
Truyen Dai
Trang Noi Ket
Hinh Anh
Muc Luc Tho
Home

tieuquynh.jpg
 TRẦN GIAN CI TẠM
 
 
Ai chẳng biết trần gian ci tạm
 M lng người sao vẫn bon chen.
 Để rồi sầu khổ triền min,
 Hỉ, nộ, i, ố đ trn thn gầy.
 
 Đ biết khc từ ngy nhập thế
 Đ biết đời du bể ph du
 Sống trong thực thực, hư hư
 Quẩn quanh trong chốn ngục t trần gian.
 
 Cũng c lc phn vn tự hỏi
 Tham, sn, si l bởi v đu?
 Người người lại hại lẫn nhau
 Kiếp ny đ thế, kiếp sau thế no?
 
 Tiếng cười, khc c bao giờ hết
 Chỉ trừ khi xc chết hồn la
 Đời gom trn tấm mộ bia
 Vi hng chữ ghi ngy la trần gian.
 
 
Hồng Vũ Lan Nhi
 8/2/04

Lan Nhi mong được nhận kiến của qu vị qua điện thư hongvulannhi@yahoo.com
...............................................
Copy Rights @ Hong Vu Lan Nhi 2005