Make your own free website on Tripod.com

uyenhitrang2.jpg

Home
Hong Vu Lan Nhi
Lien Khuc Tinh Tho
Trang Tho
Ngam Ta
Truyen Ngan
Trang Nhat Ky Roi
La Thu Mau Tim
Truyen Dai
Trang Noi Ket
Hinh Anh
Muc Luc Tho
Home

 
tieuquynh.jpg
 TRẮNG TAY
 
 
Nh́n quanh, mây nước bao la ,
 Nắng tháng muời một chói loà mắt em .
 Để khi bóng tối dâng lên ,
 Mắt mờ giọt lệ muộn phiền vắng anh .
 
 Như thuyền không lái,cḥng trành .
 Như con ốc nhỏ, ḅ quanh cát sầu .
 Như ḍng nước lũ cuốn mau
 Như hoàng hôn xuống mang màu tịch liêu .
 
 Như em,hoang lạnh trời chiều .
 Như anh chao đảo giống diều đứt giây .
 Cuối đời, trắng cả đôi tay .
 T́nh đi, tiền hết, trăm cay ngàn sầu .
 
 
Hồng Vũ Lan Nhi
 11/22/03

Lan Nhi mong được nhận ư kiến của quư vị qua điện thư hongvulannhi@yahoo.com
...............................................
Copy Rights @ Hong Vu Lan Nhi 2005