Make your own free website on Tripod.com

uyenhitrang2.jpg

Home
Hong Vu Lan Nhi
Lien Khuc Tinh Tho
Trang Tho
Ngam Ta
Truyen Ngan
Trang Nhat Ky Roi
La Thu Mau Tim
Truyen Dai
Trang Noi Ket
Hinh Anh
Muc Luc Tho
Home

tieuquynh.jpg
 TRI M
 
 
" Khc đu tư m Phượng Cầu "
 Nửa cung đn với khc sầu khc thương.
 Dng sng trăng bạc vấn vương,
 Nghe chơi vơi giữa m sương lạnh đầy.
 
 Tm hồn bay bổng chn my ,
 Canh khuya hiu hắt, lng đầy nhớ nhung .
 Người đi xa cch mun trng
 Biết bao giờ mới trng phng hợp vui ?
 
 Tử Kỳ ơi, Tử Kỳ ơi,
 Mới tri m đ nay rời trần gian .
 Nghe tin lng dạ bng hong ,
 B Nha thề sẽ đập đn, chn theo .
 
 
Hồng Vũ Lan Nhi
 1/11/04

Lan Nhi mong được nhận kiến của qu vị qua điện thư hongvulannhi@yahoo.com
...............................................
Copy Rights @ Hong Vu Lan Nhi 2005