Make your own free website on Tripod.com

uyenhitrang2.jpg

Home
Hong Vu Lan Nhi
Lien Khuc Tinh Tho
Trang Tho
Ngam Ta
Truyen Ngan
Trang Nhat Ky Roi
La Thu Mau Tim
Truyen Dai
Trang Noi Ket
Hinh Anh
Muc Luc Tho
Home

tieuquynh.jpg
 TRONG CƠN M
 
 
Trong cơn m c niềm vui
 Tỉnh ra, thấy tiếc nuối đời trong mơ.
 Anh l cả một trời thơ,
 L giọt nhung nhớ, giọt chờ, giọt mong.
 Giọt tnh lm m em hồng,
 Lm Tim em ấm, lm lng em say.
 Giọt di rơi uớt bờ vai,
 Giọt ngắn rớt xuống bn tay ấm nồng.
 Lm tan lạnh gi đm đng,
 Ủ tnh m đắm trong hồn ngất ngy.
 
 
Hồng Vũ Lan Nhi
 6/4/04

Lan Nhi mong được nhận kiến của qu vị qua điện thư hongvulannhi@yahoo.com
...............................................
Copy Rights @ Hong Vu Lan Nhi 2005