Make your own free website on Tripod.com

uyenhitrang2.jpg

Home
Hong Vu Lan Nhi
Lien Khuc Tinh Tho
Trang Tho
Ngam Ta
Truyen Ngan
Trang Nhat Ky Roi
La Thu Mau Tim
Truyen Dai
Trang Noi Ket
Hinh Anh
Muc Luc Tho
Home

 
tieuquynh.jpg
 TRỞ VỀ
 
 
Tôi trở về thăm Uyển Nhi Trang .
 Vườn cây xơ xác,cảnh hoang tàn .
 Quán Hẹn nhện giăng,đầy bụi bám
 Trạnh ḷng nh́n bàn ghế ngổn ngang .
 
 Kỷ niệm ngày xưa hiện về mau .
 Khách thơ ngồi uống rượu tiêu sầu .
 Tao nhân mặc khách đông đầy Quán
 Giờ đây vắng lặng ,khiến ḷng đau .
 
 Vẫn con đường cũ lối đi quanh .
 Nắng gắt trùm lên cả cây cành .
 Bướm đang hút nhụy trên hoa rữa ,
 Phong linh buồn gơ tiếng lanh canh .
 
 Cỏ dại mọc lan khắp lối đi .
 Như là ngăn cản buớc chân về .
 T́nh xưa một thoáng vụt trong trí ,
 Lạc lơng hồn hoang thật năo nề .
 
 Cảnh cũ,nguời xưa nay ở đâu ,
 Có nghe nhung nhớ vấn vương sầu ,
 Có thấy vườn xưa giờ tan tác ,
 Ḷng nguời đi có sắt se đau ?
 
 
 HONG VU LAN NHI

Lan Nhi mong được nhận ư kiến của quư vị qua điện thư hongvulannhi@yahoo.com
...............................................
Copy Rights @ Hong Vu Lan Nhi 2005