Make your own free website on Tripod.com

uyenhitrang2.jpg

Home
Hong Vu Lan Nhi
Lien Khuc Tinh Tho
Trang Tho
Ngam Ta
Truyen Ngan
Trang Nhat Ky Roi
La Thu Mau Tim
Truyen Dai
Trang Noi Ket
Hinh Anh
Muc Luc Tho
Home

tieuquynh.jpg
 TUỔI 13
 
 
Quen nguời từ thuở muời ba,
 Ngy thơ no biết nguời ta thuơng mnh .
 Qua bao năm thng điu linh,
 Nỗi Tim trống vắng, nỗi Tnh c đơn .
 Nỗi lng băng ga ma đng .
 Nỗi đời ho a, nỗi mong vật vờ .
 Lm sao nu tuổi ngy thơ ,
 Để đi chn so nhởn nhơ, yu đời .
 Lm sao ngăn lệ đừng rơi,
 Để cho mắt biếc sng ngời trăng sao .
 Hỏi lm chi nữa, lng dau .
 Cứ coi như nuớc qua cầu, chảy xui .
 
 HONG VU LAN NHI

 
9/13/03 

Lan Nhi mong được nhận kiến của qu vị qua điện thư hongvulannhi@yahoo.com
...............................................
Copy Rights @ Hong Vu Lan Nhi 2005