Make your own free website on Tripod.com

uyenhitrang2.jpg

Home
Hong Vu Lan Nhi
Lien Khuc Tinh Tho
Trang Tho
Ngam Ta
Truyen Ngan
Trang Nhat Ky Roi
La Thu Mau Tim
Truyen Dai
Trang Noi Ket
Hinh Anh
Muc Luc Tho
Home

tieuquynh.jpg
TUỔI MỘNG MƠ

Em ngồi cắn bt mơ ai đ
Đi mắt trn, đen ly hạt huyền
Ln mi mọng ướt mu tươi trẻ
M lm đồng tiền thm nt duyn.

o trắng trinh nguyn tuổi học tr
Tc di bung xo dng ngy thơ
Bng khung nhn bng chiều bung xuống,
Di mắt nhn xa vẻ đợi chờ.

No biết chờ ai, biết đợi ai
Chưa nghe lời hứa hẹn tương lai.
Bn tay vẫn ủ trong t a
M ửng hồng ln dưới nắng mai.

Gi la vạt a quấn đi chn
Vnh nn nghing nghing dấu thẹn thng.
Hnh như c người theo di bng
Từng bước chim di, bước ngập ngừng.

HONG VU LAN NHI
8/22/05


Lan Nhi mong được nhận kiến của qu vị qua điện thư hongvulannhi@yahoo.com
...............................................
Copy Rights @ Hong Vu Lan Nhi 2005