Make your own free website on Tripod.com

uyenhitrang2.jpg

Tuong Nhu La 7

Home
Hong Vu Lan Nhi
Lien Khuc Tinh Tho
Trang Tho
Ngam Ta
Truyen Ngan
La Thu Mau Tim
Truyen Dai
Trang Noi Ket
Hinh Anh
Muc Luc Tho

tieuquynh.jpg
 XUÂN TRONG THU
 
 
Mới bước vào Thu, đă nhắc Xuân,
 Phải đợi Đông qua mới tới phần.
 Mỗi lần Xuân đến trong trời đất,
 Là cuộc đời rút ngắn đi dần.
 
 Để rồi nuối tiếc một thời qua,
 Nhớ thưở Xuân về, chim hót ca,
 Bướm lượn đùa vui cùng hoa lá ...
 Gió hồng ươm nắng mới mượt mà.
 
 Giờ ngồi niu kéo mùa Xuân lại,
 Nh́n nắng phai dần trên băi xa
 Buồn như tiếng trống ngoài quan ải
 Vang vọng vào tâm nỗi nhớ nhà.
 
 
Hồng Vũ Lan Nhi
 8/5/04
Nhạc Guitare Trứ Danh

Lan Nhi mong được nhận ư kiến của quư vị qua điện thư hongvulannhi@yahoo.com
...............................................
Copy Rights @ Hong Vu Lan Nhi 2005