Make your own free website on Tripod.com

uyenhitrang2.jpg

Home
Hong Vu Lan Nhi
Lien Khuc Tinh Tho
Trang Tho
Ngam Ta
Truyen Ngan
Trang Nhat Ky Roi
La Thu Mau Tim
Truyen Dai
Trang Noi Ket
Hinh Anh
Muc Luc Tho
Home

 


TƯỞNG NHƯ RẰNG ...

Tưởng như rằng đ gặp Người .
Tưởng như gặp đuợc nửa đời của nhau .
Tim vui rộn r lm sao ,
Đ dnh cho hết Tnh yu cuối đời.

Thế nhưng,Tnh chỉ nửa vời ,
Như con đ lạc dng khơi,lạc bờ .
Sng su nuớc chảy hững hờ ,
Trăm năm bến cũ đợi chờ ...hoi cng !

Th thi ,bo lại tri sng .
Thi th Tnh lại c đơn một trời .
Nửa vui,xin trả lại Nguời .
Nửa buồn dấu kn ...một đời ,trong Tim .


HONG VU LAN NHI
8/1/03

 

topcurtain.gif

Lan Nhi mong được nhận kiến của qu vị qua điện thư hongvulannhi@yahoo.com
...............................................
Copy Rights @ Hong Vu Lan Nhi 2005