Make your own free website on Tripod.com

uyenhitrang2.jpg

Home
Hong Vu Lan Nhi
Lien Khuc Tinh Tho
Trang Tho
Ngam Ta
Truyen Ngan
Trang Nhat Ky Roi
La Thu Mau Tim
Truyen Dai
Trang Noi Ket
Hinh Anh
Muc Luc Tho
Home

tieuquynh.jpg
 TỪ THƯỞ XA NGƯỜI
 
 
Thi rồi cch biệt chia ly,
 Để cho kẻ ở người đi sao đnh.
 My chiều xa xứ mong manh,
 Gi go, mưa đổ rơi nhanh mịt m.
 
 Ngồ trong gc tối m u,
 Nhn ra mưa gi lng như ngại ngng.
 Mưa trong đi mắt rưng rưng
 Lăn trn trn m, bỗng dưng buồn về.
 
 Tm trong dĩ vng nhạt nho
 Tro tn lạnh lẽo, no nề tim ci.
 Sầu đau từ thưở xa người,
 Cho lng ho a, r rời xc thn.
 
 Bao năm rồi nhỉ -cố nhn-
 Từ chia tay, chưa một lần gặp nhau.
 Thời gian, liều thuốc nhiệm mầu,
 Đ lm khuy khoả nỗi sầu thin thu.
 
 
Hồng Vũ Lan Nhi
 2/24/04

Lan Nhi mong được nhận kiến của qu vị qua điện thư hongvulannhi@yahoo.com
...............................................
Copy Rights @ Hong Vu Lan Nhi 2005