Make your own free website on Tripod.com

uyenhitrang2.jpg

Home
Hong Vu Lan Nhi
Lien Khuc Tinh Tho
Trang Tho
Ngam Ta
Truyen Ngan
Trang Nhat Ky Roi
La Thu Mau Tim
Truyen Dai
Trang Noi Ket
Hinh Anh
Muc Luc Tho
Home

tieuquynh.jpg
 VNG L THU XƯA
 
 
Gửi cht buồn vương vo trong l
 Cho a vng thm nỗi nhớ nhung,
 Cơn gi Thu về se sắt lạnh
 Sương đm mờ lấp tiếng tơ chng.
 
 Gửi cht men sầu vo đi mắt,
 Thuyền tnh tri lạc giữa dng yu.
 Tn Thu nắng a buốn hiu hắt
 Mờ khuất chn my nhạt bng chiều.
 
 Gửi cht hương trầm vo tc ai
 Để tnh vương mộng thng năm di
 Người đi tnh c xa vời vợi
 Nỗi buồn vương vấn chẳng hề phai
 
 Gửi cht tơ vng vo trong gi
 Người về bước nhẹ dng huyền mơ
 Chiếc l a mu bay lả tả
 Ai đ qun ai lỗi hẹn h.
 
 Người đ qun rồi đường lối xưa,
 Qun cả đ ngang, cả bến bờ
 Thu về, l a vng rơi rụng,
 Người xa xi ấy c cn mơ?
 
 
Hồng Vũ Lan Nhi
 9/5/04

Lan Nhi mong được nhận kiến của qu vị qua điện thư hongvulannhi@yahoo.com
...............................................
Copy Rights @ Hong Vu Lan Nhi 2005