Make your own free website on Tripod.com

uyenhitrang2.jpg

Home
Hong Vu Lan Nhi
Lien Khuc Tinh Tho
Trang Tho
Ngam Ta
Truyen Ngan
Trang Nhat Ky RoiLa Thu Mau Tim
Truyen Dai
Trang Noi Ket
Hinh Anh
Muc Luc Tho
Home
chương
lm sao trả hết
by giờ đấy biết
th lo trả đi
đừng đắn đo g
cho d hơi đẵt
xin đừng thắc mắc
đắt rẻ do trời
đ vo cuộc chơi
đừng lo hơn thiệt
bao nhiu tm huyết
để nhả thnh thơ
c lc lơ mơ
tm vần thi tứ
anh hng ứ hự
thuyền quyn thả lời
thi chuyện nguời đời
th mặc thin hạ
nhắc đấy nhớ trả
ci nợ văn chuơng
chớ hng tm đuờng
để m lẩn trnh
đn ging đn gnh
xếp sẵn quanh vườn
nợ tiền th nhuờng,
nợ chữ phải trả
đy nhắc đấy nh

nghe vẻ ngh ve
nghe v chấm hết .

HONG VU LAN NHI
10-03-05


 

tieuquynh.jpg
 HỮU DUYN THIN L ...
 
 
C duyn mới gặp được nhau,
 V duyn, biết đến bao lu m chờ?
 Cuộc đời sao lắm bất ngờ,
 Bỗng dưng đọc được bi thơ của người.
 
 Bao ma l rụng hoa rơi,
 Bao ma Xun đến trong đời, rồi qua.
 Thơ người rồi cũng phi pha,
 Chờ Mong rồi cũng nhạt nha thời gian
 
 Thơ Tnh Giấy Nn, mnh mang
 Người thơ trải mộng cho trn hồn say.
 Con đường thin l cn di,
 Tnh trăm năm cũng c ngy cch xa.
 
 Trần gian bo tp mưa sa,
 Huy hong trong một st na cũng đnh.
 Sao trời chiếu sng long lanh...
 
 
Hồng Vũ Lan Nhi
 6/27/04

Lan Nhi mong được nhận kiến của qu vị qua điện thư hongvulannhi@yahoo.com
...............................................
Copy Rights @ Hong Vu Lan Nhi 2005