Make your own free website on Tripod.com

uyenhitrang2.jpg

Home
Hong Vu Lan Nhi
Lien Khuc Tinh Tho
Trang Tho
Ngam Ta
Truyen Ngan
Trang Nhat Ky Roi
La Thu Mau Tim
Truyen Dai
Trang Noi Ket
Hinh Anh
Muc Luc Tho

tieuquynh.jpg
 
 • XT MNH

  Anh đ gi chưa ?
  Chắc chửa gi .
  Hy cn ham ngắm bướm vờn hoa .
  m Em ,vẫn thấy lng rung động ,
  Chong ngập tm hồn những thiết tha .

  Anh đ gi chưa ?
  Chắc chửa gi .
  Vẫn muốn cng Em tới ci xa ;
  Cng Em xy đắp Tnh thơ mộng ,
  Vun xới cho đời nở ngt hoa .

  Anh đ gi chưa ?
  Chắc chửa gi .
  Vẫn sợ Tnh mnh chng phi pha .
  Vẫn muốn c Em v mi mi
  Gần gũi như l bng chng ta .

  Anh đ gi chưa ?
  Chắc chửa gi .
  Lng Anh ch kỷ muốn Em l ,
  Của Anh ,chỉ ring Anh thi nh ,
  Bn nhau khắng kht,chẳng rời xa .

  HONG VU LAN NHI
   
 • 10-08-05


   
  Nhạc Guitare Trứ Danh

  Lan Nhi mong được nhận kiến của qu vị qua điện thư hongvulannhi@yahoo.com
  ...............................................
  Copy Rights @ Hong Vu Lan Nhi 2005